Mikä on vihreää energiaa ja miksi?

Jaa artikkeli

VÄE Kolumni
3.7.2024
Energian säästö, Sähkö & arki, Sähkömarkkinat

Energia-ala vilisee erilaisia määritteitä siitä, mikä energian tuotantolaji on ympäristöystävällistä ja mikä ei. Esimerkkejä tästä ovat vihreä energia, uusiutuva energia, ympäristöystävällinen energia ja monet muut. Virallista määritelmää vihreälle energialle ei kuitenkaan ole.

Vihreä Älyenergia (VÄE) perustettiin vuonna 2015, ja alusta alkaen tavoitteena oli tarjota asiakkaille edullisin sähkösopimusmalli, jossa omalla käytöllä voi vaikuttaa sekä syntyviin kustannuksiin että ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Meille vihreä energia tarkoittaa kaikkea sellaista energiaa, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä (CO2). Koska tavoitteena on tarjota sellaista sähköä, joka ei lisää ilmaston lämpenemistä, on yhtälö hyvinkin selkeä.

Miksi tarvitaan vihreää energiaa?

IPCC, hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. Se onkin toiminut jo vuodesta 1988 saakka ja sai yhdessä Yhdysvaltain entisen varapresidentin Al Goren kanssa Nobelin rauhanpalkinnon ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä vuonna 2007.

IPCC totesi vuonna 2023 julkaistussa ilmastonmuutosraportissaan, että ihmisen toiminta on ilman epäilystäkään syynä ilmastonmuutokseen, ja maailman keskilämpötilan nousu 1,5–2,0 celsiusasteen verran tulee selvästi ylittymään tällä vuosisadalla, mikäli kasvihuonekaasujen määrän vähentämiseksi ei tehdä välittömiä, nopeita ja suuren mittakaavan muutoksia. Vastaukseksi tähän tarvitaan fossiiliset polttoaineet ja energiantuotannon korvaavaa vihreää energiaa – energiantuotantoa, josta ei aiheudu kasvihuonekaasuja eli hiilidioksidipäästöjä.

Onko ydinvoima vihreää energiaa?

Ydinvoiman roolista on käyty kiihkeääkin globaalia keskustelua, ja varsinkin EU-tasolla eri maat ovat olleet omien lähtökohtiensa takia montaa eri mieltä siitä, onko ydinvoima osa vihreän energiantuotannon palettia. IPCC on tutkimuksissaan kuitenkin laskenut, että ydinvoimalla tuotetun energian määrän pitää lähes kaksinkertaistua vuoteen 2050 mennessä, mikäli maailman lämpeneminen halutaan pitää 1,5 celsiusasteen rajalla. Lisäksi ydinjätteen uusiokäyttöön kehitetään parhaillaan teknologiaa, mikä muuttaisi ydinvoiman ainakin osittain uusiutuvaksi energiantuotannoksi.

Koska energiantuotanto ydinvoimalla ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, vaan se on täysin fossiiliton energian tuotantomuoto, se on käytännössä vihreää energiaa. Jokaisella energian tuotantomuodolla on kuitenkin aina haittapuolensa. Tuulienergiaa ei saa rakentaa kaikkialle äänihaittojen vuoksi. Myös lintujen ja muiden eläinten pesintä sekä elinolosuhteet heikkenevät. Tuulivoimaloiden parhaat sijaintipaikat ovat etäällä sieltä, missä sähköä kulutetaan, mikä heikentää hyötysuhdetta. Vesivoima estää kalojen nousun lisääntymispaikoilleen ja sitä varten rakennetuilla tekoaltailla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ydinvoimasta aiheutuu ydinjätettä, jota joudutaan säilyttämään todella pitkään, eikä kaikilla mailla säilytys ole yhtä hyvin hoidettu kuin Suomella.

Vihreä energia vs. uusiutuva energia

Vihreä energia rinnastetaan usein uusiutuvaan energiaan. Kaikki uusiutuva energia ei kuitenkaan ole päästötöntä. Esimerkiksi biomassa ja biopolttoaineet sekä biokaasu ovat uusiutuvia energianlähteitä, mutta niiden polttaminen energian tuottamiseksi aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Päästöt ovat vähäisempiä kuin fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt, joten siinä mielessä on parempi käyttää niitä kuin fossiilisia polttoaineita. Muita uusiutuvia energiamuotoja ovat esimerkiksi aurinko-, tuuli- ja vesivoima, joista ydinvoiman ohella ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä niiden tuottaessa energiaa.

Rotterdamin satamassa sijaitseva voimalaitos käyttää energianlähteenään kivihiiltä ja biomassaa, joiden poltosta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä.

Kaikki uusiutuvan energian tuotantokin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä jossain vaiheessa – ei tuottaessaan energiaa, vaan energiantuotantoon tarvittavien laitteiden valmistuksessa. Uusiutuvan energian tuotantotavoista esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla on haasteena tuotannon epätasaisuus, ja tällä hetkellä käytännössä kaikki kulutettava sähkö valmistetaan samalla kun se kulutetaan. Energian säilytykseen valmistettavien akkujen mineraalien louhiminen ja niiden rajallisuus aiheuttavat kysymyksiä siitä, voidaanko akkujen valmistusta pitää ekologisena vaihtoehtona. Uusiakin akkuteknologioita on tulossa, ja esimerkiksi Suomessa innovoitu hiekka-akku voi hyvinkin olla yksi vastaus tuulivoiman ailahtelevan energiantuotannon tasaamiseen.

Mikä on sitten oikea valinta? Miten voin vaikuttaa eniten?

Käytännössä kaikki energian tuotantomuodot, joilla voidaan merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä, ovat parempia kuin fossiiliset polttoaineet kuten kivihiili, maakaasu ja öljy. Kuten jo aiemmin todettiin, kaikesta energiantuotannosta aiheutuu haittoja. Mikä on sitten paras tapa vaikuttaa?

Päästöjen ja haittojen määrään vaikuttavat yksittäisten energiantuotantomuotojen lisäksi Suomen energiantuotanto- ja käyttöpaletin kokonaisuus. Mitä tasaisemmin ja vähemmän energiaa voidaan ja tarvitsee tuottaa, sitä parempi. Mitä vähemmän energiantuotantoon tarvitaan fossiilisia polttoaineita tai eläimiä ja luontoa häiritsevää tuotantoa, aina parempi. Haitallisinta luonnon kannalta ovat tilanteet, joissa sähköä joudutaan tuomaan Suomen ulkopuolelta energiankäytön piikkien ja tuotantovajeen vuoksi.

Siksi me Vihreä Älyenergialla lähestymme asiaa kahdelta kannalta – hankkimalla sähköä mahdollisimman tasaisen, fossiilivapaan tuotannon lähteistä (ydinvoima ja tuulivoima), ja kehittämällä Älyenergia-sovellusta, jolla jokainen sähkön käyttäjä voi ohjata sähkön käyttöään ruuhkahuippujen ulkopuolelle, ja vastaavasti käyttää enemmän sähköä esimerkiksi sähköauton akkujen lataukseen silloin, kun se on järkevintä. Koska sähköpörssin hinnoittelu on tehty tukemaan tätä toimintatapaa, luonnon huomioimisesta on myös rahallista hyötyä. Suunnitteilla on myös sähkösopimusmalleja, joissa käytön ohjaamisesta on selvää rahallista hyötyä myös määräaikaisten ja kiinteähintaisten sähkösopimusten asiakkaillemme. Kannattaa siis pysyä kuulolla.

Valitse sähkösopimuksen tyyppi

VÄE Verraton – Pörssisähkö

Suosituin! Verraton pörssisähkö­sopimuksemme on asiakkaidemme suosikki, sillä sillä voi säästää parhaiten.

VÄE Vankka – Kiinteä, määräaikainen

Vakaa! Jos haluat sitoa sähkösi hinnan tietylle tasolle pidemmäksi aikaa, tämä sopimustyyppi on sinulle se oikea.

Pientuotanto Aurinkopaneeleilla

VÄE Osto – Pientuotannon ostosopimus

Myy meille! Tämä sopimus on sinulle, jos tuotat sähköä vaikkapa aurinko­paneeleilla, ja haluat myydä ylimääräisen sähkösi.
Missä käytät sähköä?

Omakotitalo tai paritalo

Vapaa-ajan asunto

Ajankohtaista

Mikä on vihreää energiaa ja miksi?
Sähkön arvonlisävero nousee 25,5%:een 1.9.2024 – miten se vaikuttaa?
Muutimme ilmettämme ja samalla uudistimme molemmat verkkosivumme