Sähkön ABC: Sopimuksen solmiminen

Jaa artikkeli

Oppaat
Sähkö & arki, Sähkömarkkinat, VÄE

Kuten jo aiemmassa blogissa kävimme läpi, on sähkö välttämätön osa arkea. Tämän blogisarjan toisessa osassa paneudutaan tarkemmin siihen, millaisia erilaisia sähkösopimusvaihtoehtoja on olemassa ja mikä on juuri sinulle paras vaihtoehto.

Mikä sähkösopimus kannattaa valita?

Eri sähkösopimustyypit eroavat toisistaan hinnoittelun ja voimassaolon suhteen. Sähkösopimusta valitessasi hinnan, arvioidun sähkökulutuksesi ja asumistyyppisi lisäksi on hyvä miettiä esimerkiksi sähkön alkuperää sekä asiakaspalvelun laatua ja tavoitettavuutta.

Pörssisidonnainen

Pörssisähkösopimus on sopimus, jossa hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin Suomen hinta-alueen mukaan. Pörssihintaan lisätään sopimuksen mukainen marginaali sekä kuukausimaksu. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten sinulla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla.

Pörssisähkösopimus voi parhaimmillaan tuoda sinulle merkittäviäkin säästöjä, jos voit käyttää sähköä kotonasi silloin, kun tuntihinta on alhainen.

Toistaiseksi voimassa oleva

Tässä sopimustyypissä on etukäteen sovittu kiinteä energianhinta sekä kuukausimaksu, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Myyjän on ilmoitettava asiakkaille mahdollisista hintamuutoksista vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Koska sopimus on toistaiseksi voimassa, on sinulla oikeus irtisanoa se kahden viikon irtisanomisajalla.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus sopii sinulle, jos haluat kiinteän sopimushinnan, mutta et halua sitoutua määräaikaisuuteen.

Määräaikainen

Määräaikaisessa sopimuksessa on etukäteen sovittu kiinteä energianhinta ja kuukausimaksu koko sovitun sopimuskauden ajalle.  Määräaikaisuus sitoo niin asiakasta kuin myyjääkin.

Asiakkaana et voi irtisanoa sopimusta tai vaihtaa sähkönmyyjää kesken sopimuskauden, eikä sähkönmyyjä saa muuttaa sopimuksesi hintaa tai ehtoja määräaikaisuuden ollessa voimassa.

Jos sopimus irtisanotaan ennen määräajan umpeutumista, on kyseessä sopimusrikkomus ja sopimuksen irtisanomista seuraa sopimussakko. Sopimussakosta huolimatta sinulla säilyy oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus, mutta tällöin kannattaa varautua maksamaan sopimussakko. Yli kahden vuoden määräaikaisten sopimusten kohdalla sinulla on oikeus irtisanoa sähkösopimus kahden vuoden sopimusajan jälkeen.

Muuton yhteydessä sopimus toki irtisanoutuu veloituksetta.

Määräaikaisen sopimuksen jatkaminen perään uudella määräaikaisella sopimuksella ei ole sallittua ilman sinun suostumustasi, vaan sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla tuotteella voimassa olevin ehdoin, jotka sähkönmyyjäsi ilmoittaa sinulle ennen määräajan päättymistä. Voit halutessasi jatkaa myös sopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella tai muulla valitsemallasi tuotteella.

Sähkösopimuksen kilpailuttamisesta tarvitse huolehtia koko sopimuskauden aikana, joten sopimustyyppi sopii sinulle, jos haluat välttää markkinoiden hintaheilahtelut.

Sähkön hinta

Energian hinta merkitään yleensä muotoon senttiä per kilowattitunti eli x,xx snt/kWh. Tämä tarkoittaa siis sitä, montako senttiä sähkö maksaa kilowattitunnilta. Energian hinnan loppusumma laskullasi on suoraan riippuvainen siitä, kuinka paljon sähköä olet laskutetulla ajanjaksolla käyttänyt.

Energiamaksun lisäksi sopimukseen kuuluu perusmaksu, joka on kiinteä kuukausittain maksettava maksu, jolla myyntiyhtiöt kattavat kiinteitä kustannuksia, kuten esimerkiksi henkilöstökustannuksia tai laskutukseen liittyviä kustannuksia. Perusmaksu sopimuksella pysyy samana, riippumatta siitä kuinka paljon kulutat sähköä.

Sähkönmyyntihinnat ovat ainoa osa maksamastasi sähköstä, jonka voit kilpailuttaa. Sähkön myyntihintaan vaikuttavat muun muassa pohjoismaisen sähköpörssin hinnat ja energian tuotantokustannukset.

Pienen kulutuksen kodissa kannattaa kiinnittää huomiota perusmaksuun, joka muodostaa verrattain suuren osan kuukausittaisesta sähkölaskusta kulutuksen ollessa vähäistä.

Tuotantotapa

Joissain sähkösopimuksissa sähkö on aina tuotettu vain yhdellä tavalla, kuten tuulivoimalla. Vihreä Älyenergian sähkösopimuksissa tuotantotapa on ”fossiilivapaata”, joka tarkoittaa sitä, että sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita. VÄE:n energia tuotetaan aina tuuli- ja ydinvoimalla ja hiilidioksidipäästöjä on minimimäärä. Sopimuksen tuotantotapa tarkoittaa sitä, että kulutustasi vastaava määrä sähköä tuotetaan sopimuksen tuotantotapajakauman mukaisesti.

Alkuperätodennettu sähkö

Sähkön alkuperätodistus on sertifikaatti siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialähteellä tai ydinvoimalla. Takuita ostetaan aina sen verran, kuin kyseisellä tuotantotavalla tuotettua sähköä on myyty asiakkaille. Tästä syystä on mahdollista ostaa esimerkiksi pelkkää tuulivoimaa, vaikka koko ajan ei tuulisikaan. Sähkön alkuperä on aina varmennettava, mikäli sähkönmyyjä myy tai käyttää markkinoinnissaan ydinvoimaa tai uusiutuvaa energiaa. Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy.  Energiavirasto puolestaan valvoo rekisteriä ja lain noudattamista viranomaisen roolissa.

Mikä on Datahub?

Datahub on Suomen kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia koskeva lakisääteinen keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön 21.2.2022. Datahubiin tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti tiedot kaikista sähköasiakkaista ja sähkösopimuksista valtakunnallisesti. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Ennen Datahubia sähkönkäyttöpaikkojen asiakas- ja mittaustiedot oli tallennettu hajautetusti eri sähköyhtiöiden omiin tietojärjestelmiin, ja tiedot liikkuivat verrattain hitaasti niiden välillä. Sähkömarkkinoilla oli kuitenkin tarve reaaliaikaiseen, turvalliseen ja tehokkaampaan tiedonvaihtoon, jonka tuloksena uusi keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä otettiin lopulta käyttöön. Käyttöönoton myötä kaikkien Suomen sähkönkäyttöpaikkojen sähkönkulutus- ja asiakastiedot on tallennettu yhteen keskitettyyn paikkaan, Datahubiin.

Datahubiin tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkojen kannalta olennaiset tiedot, kuten asiakastiedot ja kulutustiedot. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri sidosryhmien välillä varmistamalla, että tiedot ovat tasapuolisia ja ajantasaisia kaikille niihin oikeutetuille markkinaosapuolille. Tieto kuitenkin liikkuu ainoastaan tietoon oikeutettujen osapuolten välillä.

Järjestelmä yhtenäistää toimialan käyttämät asiakas-, sopimus- ja mittaritiedot, sekä keskeisten asiakastapahtumien prosessit ja aikataulut. Esimerkiksi muuttaessasi tai vaihtaessasi sähköntoimittajaa kaikki tiedot keskitetään yhteen paikkaan, mikä nopeuttaa sähkösopimusten validointia.

Mikä on GSRN-tunnus?

Datahubin käyttöönoton myötä siirryttiin käyttämään uudenmallisia käyttöpaikkatunnuksia. GSRN-tunnus korvasi vanhat käyttöpaikkatunnukset 21.2.2022 alkaen. Muutoksen yhteydessä jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa sai yksilöllisen 18 merkin mittaisen GSRN-tunnisteen (Global Service Relation Number). GSRN-tunnus muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Tunnus siis yksilöi sähkönkäyttöpaikkasi.

Mikä on Nordpool?

Nord Pool on sähköpörssi, joka on toiminut useissa Euroopan maissa 1990-luvulta alkaen. Pörssin omistavat Pohjoismaiden ja Baltian kantaverkkoyhtiöt. Suomi liittyi Nord Pooliin vuonna 1998. Pörssin tarkoituksena on tasata kysyntäpiikkejä eri alueilla sekä lisätä kilpailua.

Pohjoismaiden sähkön tuotantotavat täydentävät toisiaan ja nämä yhteiset sähkömarkkinat mahdollistavatkin sähkön myynnin ja oston yli maiden rajojen. Esimerkiksi Suomen ylijäämäsähköä voidaan myydä Ruotsiin ja vastaavasti Suomi voi ostaa vaikkapa Norjan ylijäämä sähköä omiin tarpeisiinsa.

Nord Poolin spot-hinta perustuu siis sähkön kysyntään ja tarjontaan näillä yhteismarkkinoilla. Suomessakin pörssisähkön hinnan määrää Nord Poolin spot-hinnat.

Jenni Niittymäki
Jenni Niittymäki
Business Development Manager
Valitse sähkösopimuksen tyyppi

VÄE Verraton – Pörssisähkö

Suosituin! Verraton pörssisähkö­sopimuksemme on asiakkaidemme suosikki, sillä sillä voi säästää parhaiten.

VÄE Vankka – Kiinteä, määräaikainen

Vakaa! Jos haluat sitoa sähkösi hinnan tietylle tasolle pidemmäksi aikaa, tämä sopimustyyppi on sinulle se oikea.

Pientuotanto Aurinkopaneeleilla

VÄE Osto – Pientuotannon ostosopimus

Myy meille! Tämä sopimus on sinulle, jos tuotat sähköä vaikkapa aurinko­paneeleilla, ja haluat myydä ylimääräisen sähkösi.
Missä käytät sähköä?

Omakotitalo tai paritalo

Vapaa-ajan asunto

Ajankohtaista

Mikä on vihreää energiaa ja miksi?
Sähkön arvonlisävero nousee 25,5%:een 1.9.2024 – miten se vaikuttaa?
Muutimme ilmettämme ja samalla uudistimme molemmat verkkosivumme